Vinylfol - Návod na montáž

Plastové, průhledné fólie pro zavěšení do vrat a dveří na eliminaci průvanu, hluku a pod. se staly žádanou součástí našeho sortimentu. V následujícím článku Vám poradíme jakou fólii vybrat, jak spočítat spotřebu a jak fólii pomocí plaketů zavěsit.

Vinylfol-návod k použití

Fólie vinylfol - aplikace
Výber typu fólie
Výběr rozměrů fólie
Způsob uchycení k podkladu
Návod na montáž
Skladba pásků a jejich překrytí
Spotřeba pásků
Ceny a rozměry - naše nabídka

 


Fólie Vinylfol - aplikace

Plastové fólie slouží jako Průhledné clony pro oddělení skladových a výrobních prostor z důvodů hygieny, hlukové nebo tepelné izolace a bezpečnosti. Nebo jako polotovar pro výrobu pružných dveří pro místa s vysokou frekvencí pohybu osob, manipulační techniky atd.

Pásy Vinylfol - 03 v praxiPásy Vinylfol - 04 v praxiPásy Vinylfol - 02 v praxiPásy Vinylfol - 05 v praxiPásy Vinylfol - 06 v praxi


Výběr typu fólie

Pro běžné aplikace je nejvhodnější standardní provedení CRISTAL.  Bez větších problémů zvládá i zatížení mrazem během období zimy, nepodléhá ozonovému stárnutí.
Při stálém zatížení zápornými teplotami (mrazírny, chladírny) je nutné použít typ POLAR.
Tam kde je nutné označit zárubně, sloupy a jiné překážky, zastíněné folií, použijeme pásek z výstražné fólie MARK.
V některých případech je nutné v rámci jednoho otevřeného prostoru v hale řešit odstínění místa, kde se svařuje. Aby nedocházelo k oslňování okolních pracovišť a šíření kouře použijeme svařovací fólii WELD.

Používané typy:

Vinylfol CRISTAL Vinylfol POLAR Vinylfol MARK Vinylfo WELD
Vinylfol CRISTAL-parametry a ceny Vinylfol POLAR Vinylfol MARK Vinylfol WELD
běžné použití Pro mrazírenské provozy Výstražný Odstínění svářecích prostor

 

Výběr rozměrů fólie

Vzhledem k velkému množství proměnných v použití a aplikaci na konkrétní místo prakticky neexistuje způsob, jak přesným vzorcem určit nejvhodnější tloušťku nebo šíři pásků. Jsou však zásady použití, které je dobré vzít na zřetel:

Tloušťka pásku
Obecně platí, že slabší tloušťky (2-3mm) jsou vhodné pro pohyb osob, drobnější manipulační techniky a pod.
Tloušťky 3-4mm doporučujeme pro provoz vysokozdvižných vozíků a robusnější manipulační techniky. Zároveň platí, že tlustší pásky jsou těžší, takže u vysokých závěsů nedochází u podlahy k jejich kroucení nebo pohybu vlivem průvanu.

Šířka pásku
Šířky 200-300mm doporučujeme do menších (myšleno výškou průchodu) vrat a dveří. U vysokých průjezdů je optimální šíře 300-400mm. Zároveň platí, že širší pásky jsou těžší, při větších délkách se u podlahy nekroutí a nevlají v průvanu. Jsou také vhodnější pro větší překrytí tj. pro silnější izolaci. Zároveň jsou příliš robusní pro bezproblémový průchod osob.

Délka pásků
Délky jednotlivých lamel doporučujeme řezat až po upevnění nosné lišty a zavěšení pásku pomocí plaketu. Při montáži může dojít k nutnosti přišroubovat nosný profil na zeď výše nebo níže ( např kvůli přítomnosti betonového překladu, nebo místa , kde hmoždinka s vrutem nedrží) a předem nařezané pásky by délkou neseděly. Pásky uřízneme přesně s úrovní podlahy. Necháme-li je delší, bude se lamela ohybat, deformovat a při malé překrytí budou vznikat štěrbiny. Bude-li lamela krátká, bude studený vzduch proudit v mezeře mezi lamelou a podlahou a izolace bude neúčinná.

 

Způsob uchycení k podkladu (zeď,strop atd.)

Všechny varianty lze objednat včetně konstrukčního návrhu, rozpočtu a montáže : Výroba a montáže konstrukcí

U standardního zavěšení nad horní překlad průchodu nebo vrat, nebo strop  bohatě stačí připevnit pomocí hmoždinek rámy s háčky přímo do zdi.
Nosný profil s háčky lze připevnit i do stropu ( zakřivení háčků je dostatečné i pro tuto polohu).
Zavěšení fólie vinylfol pomocí profilu s háčky

Pro usnadnění montáže ( nedostatečně homogenní zeď v místě montáže, možnost připevnění na menší množství hmoždinek) poskytujeme MONOPLEX profil, který má již na sobě připevněný profil s háčky.
 
Monoplex profil - zavěšení lamel Vinylfol

Při složitější montáži, kdy nejde profil jednoduše připevnit ke stropu nebo zdi a jsou k dispozici pouze boční zdi, nebo v případech, kdy je nutné vyvést závěs mimo zeď ( např. z důvodu prostoru pro zajíždění lamel vratového systému) lze použít samonosný DUPLEX profil ( již s připevněným profilem s háčky)
Duplex - profil pro zavěšení lamel Vinylfol
Při speciální montáži, či umístění, nebo při požadavku na speciální tvar zástěny ( samonosných paravanech a pod.) doporučujeme využít naše služby spojené s montáží a aplikací lamelových clon.
Na základě Vašich požadavků přijedeme místo zaměřit, vypracujeme Vám návrh, jak by se dala celá situace řešit, vyrobíme kovovou konstrukci a přímo na místě ji smontujeme a osadíme plastovými lamelami.

 
Výroba a montáže konstrukcí pro Vinylfol

 

Návod na montáž plaketu a fólie

Vinylfol-zavěšení profilu s háčky Vinylfol-kompletace fólie s plaketem Vinylfol-kompletní plaket s fólií Vinylfol-zavěšení plaketu s fólií na rám s háčky
1.
Nosný profil pomocí hmoždinek a vrutů přišroubujeme ke zdi nebo stropu.
2.
Ke konci fólie z obou stran přiložíme plaket ( tak, aby část s otvory pro zavěšení přečnívala). Fólii v místech pro šrouby perforujeme .
3.
Pomocí nerezových šroubů a matek fólii v plaketu zafixujeme.
4.
Hotový plaket s fólií zavěsíme na nosný profil. Dole fólii seřízneme zároveň s podlahou.


Skladba pásků a jejich překrytí

Samozřejmě nejekonomičtější z pohledu pořizovací ceny je překrytí vůbec nepoužívat. Tato varianta je však vhodná pouze tam, kde je folie použitá spíš k optickému předělu mezi pracovišti, popřípadě kde není mezi jednotlivými prostory výrazný rozdíl teplot a nedochází zde k průvanu.
Nejčastější je překrytí o jeden nebo dva háčky na nosné liště.
Optimální překrytí je třeba odhadnout
1. podle výšky závěsu (aby nedocházelo při zkroucení spodní části lamely ke vzniku nepříjemných šterbin)
2. podle požadavků na kvalitu odstínění tj. co závěsem chráníme a před čím. Při velkém rozdílu teplot (např.sklad otevřený na severní stranu) je nutné kvůli vzniku průvanu použít větší překrytí.
3. Frekvence a charakter pohybu v průchodu. Je třeba si uvědomit, že při větším překrytí lamel sice získáváme dokonalejší izolaci, ale zároveň zhoršujeme průchod prostorem.
4. Cena. Při vyšším překrytí roste spotřeba fólie a tím výsledná cena za celý závěs.

Překrytí lamel je tedy kompromisem mezi kvalitou izolace, komfortem procházení závěsem a jeho cenou.


Spotřeba pásků

Je závislá na výšce zakrývaného průchodu a variantě překrytí lamel na nosné liště. Níže uvedené přepočty jsou orientační a je potřeba počítat s rezervou.

šířka pásku bez překrytí 1 x překrytí 2 x překrytí
100 mm 8 ks/m 12 ks/m ---
200 mm 5 ks/m 6 ks/m 7,5 ks/m
300 mm 3,5 ks/m 4 ks/m 4,5 ks/m
400 mm 2,8 ks/m 3 ks/m 3,5 ks/m

 


A nebo prostě zapomeňte, co jste zde četli a jednoduše nás kontaktujte a my se o vše postaráme sami 
- poptávkový formulář na výrobu lamelového závěsu -

 

↑ zpět nahoru ↑