Chemické odolnosti hadic

Chemické odolnosti hadic

VHODNOST HADICE

Vhodnost hadice je v podstatě určena svou odolností proti chemickým produktům, které je nutno přepravovat.

I když se použije z hlediska chemické odolnosti správný typ hadice, neznamená to, že původní vlastnosti zůstanou stabilní nebo se zachovají po neomezeně dlouhou dobu. Působení některých dopravovaných látek může způsobit, že některé složky hadice budou bobtnat nebo se smršťovat a že dopravovaná látka může jimi penetrovat (pronikat) nebo vyvolat chemické reakce, které mohou ovlivnit vlastnosti jak hadice, tak i dopravované látky.

Obecně platí, že rychlost těchto procesů je tím vyšší a výraznější, čím vyšší je pracovní teplota, pracovní tlak, rychlost proudění, tření, délka a četnost působení dopravované látky, stáří hadice a množství nečistot v přepravované látce.

Údaje v přiložených tabulkách odolností jsou z těchto důvodů pouze přibližnými hodnotami, které můžeme zaručit pouze po omezenou dobu.

Údaje v tabulkách odolností jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek, které byly obecně prováděny při pokojové teplotě (=25°C), na praktických zkušenostech a byly čerpány z dokumentací.

Zkoušky chemické odolnosti nebyly ve všech případech prováděny. Pokud se uvedené údaje nejsou pro uživatele dostačující, kontaktujte nás prosím a my prokonzultujeme s výrobcem možnost provedení specifické zkoušky.

Uživateli se kromě toho doporučuje ověřovat hadice v pravidelných časových intervalech, jestliže se domnívá, že jejich používáním mohou vzniknout nějaká rizika. Obecně se považuje za dostačující provádět tyto zkoušky po 6 až 12 měsících.

 

ODCHYLKY

V případě, že mají být hadicemi dopravovány jiné látky, než látky uvedené v našich tabulkách, uživatel by se měl kontaktovat s námi nebo výrobcem dříve, než hadici použije. Totéž platí pro případy, kdy podmínky a složení přepravovaných látek, např. koncentrace a teplota, se liší od údajů, uvedených v tabulkách. V těchto případech se musí provést speciální zkoušky chemické odolnosti. Posouzení vhodnosti hadic a hadicového vedení pro určité využití může být provedeno pouze případ od případu.

Odchylky vůči přiloženým listům  k EN 12 115:1999 jsou možné.

Údaje spočívají na dlouholetých zkušenostech. Vyhrazujeme si právo provést technické změny, právo na tiskařské a jiné chyby.

 

SKUPINY VHODNOSTI HADIC SEMPERFLEX

Skupina vhodnosti Vhodnost  
A vhodné pro plné a prázdné hadicové systémy
B omezeně vhodné jen pro prázdné hadicové systémy nebo krátkodobý provoz.
C nevhodné materiál je napaden resp. zničen.
- doporučujeme odbornou konzultaci  

*) hmotnostní podíl (dříve hmotnostní %), TR = technicky čistý
**) viz dokumentace chemické hadice z elastomerů nebo termoplastů podle podnikové normy část 1 chemického průmyslu

pdf  

CHEMICKÉ ODOLNOSTI PRYŽOVÝCH HADIC SEMPERFLEX

 

 

SKUPINY VHODNOSTI HADIC MERLETT

Skupina vhodnosti Vhodnost  
S vhodné pro plné a prázdné hadicové systémy,do uvedených koncentrací
O omezeně vhodné jen pro prázdné hadicové systémy nebo krátkodobý provoz.
U nevhodné materiál je napaden resp. zničen.
pdf  

CHEMICKÉ ODOLNOSTI PLASTOVÝCH HADIC MERLETT

 


V případě jakýchkoliv pochybností nás kontaktujte, rádi Vám poskytneme další informace, popřípadě doporučíme nejvhodnější materiál. Pamatujte, že jedině přesná specifikace a následný výběr materiálu hadice je cesta k její dlouhé životnosti  a maximálnímu spokojenosti uživatele.