Armování hydrauliky - Značení

Hadice jsou značeny na límcích obou koncovek tlakovým vyražením znaků. 
Značení obsahuje informace  :

- datum výroby (měsíc,rok)
- logo výrobce
- tlakovou odolnost použité hadicoviny (MPa)

Značení hydraulických hadic